tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

KLUB FOTOGRAFICZNY
"GALERIA NA PIĘTRZE"

Środy
16:30 - 18:00 /grupa I/
18:15 - 19:45 /grupa II/

dzieci i młodzież 7 - 14 lat

Instruktor: Marek Bartkowiak
Zajęcia bezpłatne