tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Terminy najbliższych targów:

07 kwietnia 2019
05 maja 2019
02 czerwca 2019
07 lipca 2019
11 sierpnia 2019
01 września 2019
06 października 2019
03 listopada 2019
01 grudnia 2019

Wszelkie informacje pod nr. tel. 81 50 14 069


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU PODCZAS NAŁĘCZOWSKICH TARGÓW KOLEKCJONERSKICH
1. Targi "staroci" odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
2. Podczas Targów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy. W innym przypadku zostaną usunięci z placu.
3. Sprzedaż mogą prowadzić jedynie osoby, które uiszczą opłatę targową zbieraną przez inkasenta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz podpiszą umowę dzierżawy z NOK i uiszczą opłatę w wysokości 5,00 zł/m²
4. Prowadzenie handlu w innych dniach jest niedopuszczalne i skutkować będzie wyciągnięciem sankcji prawnych.
5. Kontakt z zarządcą terenu pod nr telefonu 81/5014069.

Zarządca Terenu
Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury