tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA JESIENNYCH ENTUZJASTÓW

Spotkania w środy w godzinach (11:00 - 13:00)
Nałęczowski Ośrodek Kultury, lipowa 6

Motto Klubu- Największą sztuką w życiu  jest umieć z wdziękiem się zestarzeć


Klub Byłych Pracowników Oświaty i Przyjaciół Szkoły „Jesienni Entuzjaści” powstał 14 lutego 2001 r. z inicjatywy Bronisławy Cisowskiej. Założyła go we współpracy z Haliną Kister – Wiesława Dobrowolska-Łuszczyńska, która kierowała klubem przez następne 4 lata .
W pierwszym roku działalności  Klub nie miał stałego miejsca spotkań, członkostwo potwierdzały niebieskie karnety zaopatrzone w klubowe logo wg projektu rzeźbiarza St. Strzyżyńskiego. Najczęściej spotykano się raz w miesiącu w miejscowych kawiarniach, restauracjach, bibliotekach, zaprzyjaźnionych domach.
Jesienią 2002 r., ówczesna dyr. NOK Bogusława Gałat, zaprosiła członkinie klubu zajmujące się rękodziełem do  zorganizowania stałych zajęć w NOK.  W ten sposób z sekcji hafciarskiej Klubu wyłonił się Klub Haftu „Ziemianka”, który pod przewodnictwem Krystyny Tarki organizował cotygodniowe zajęcia hafciarskie. W następnych miesiącach zajęcia te przekształciły się w tzw. „Środy Seniora”, dostępne dla wszystkich seniorów. Pierwotną nazwę „Klub Byłych Pracowników Oświaty i Przyjaciół Szkoły” rozszerzono o określenie „ Jesienni Entuzjaści” w 2003 r. wg pomysłu W. Kruk.
„Entuzjaści” dobierali się w grupach wg własnych pasji i zainteresowań.  M.in.  funkcjonowały sekcje: tradycji, miłośników książek, miłośników wędrówek, miłośników ogrodów, dziennikarsko-literacka, wokalna. Hasłem Klubu stało się wyznanie angielskiego pisarza Williama S. Maughama: Największą sztuką w życiu jest umieć z wdziękiem się zestarzeć. W latach 2005-2008 klubem kierowała Marianna Sygnowska. Od 2009 r. na czele Zarządu stoi Anna Poniatowska.
Po dziesięciu latach działalności seniorzy z optymizmem i radością podejmują nowe inicjatywy, rozwijają własne zainteresowania, kultywują tradycję, uprawiają turystykę i aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym.
Od dwu lat spotkaniom towarzyskim  przyświeca myśl „ Żyjmy zdrowiej i piękniej”. Harmonogram zajęć w dalszym ciągu umożliwia członkom Klubu wybór tematów i imprez do realizacji stosownie do osobistych zainteresowań i własnych możliwości. Zarząd bowiem stara się pracować z seniorem a nie dla seniora. Ciekawą propozycją był m. in. ostatnio Kurs obsługi komputera.
Od 2003 r. Klub funkcjonuje w strukturach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. Seniorzy mają także własny „hymn”, do którego słowa ułożyła pierwsza prezes „Entuzjastów”.
Pieśń  „Jesiennych Entuzjastów” ( na melodię "Hej, sokoły...")

Pogodzony ze starością, już nie tęsknij za młodością,
Smakuj tylko chwile piękne, ucz się z nami starzeć z dużym wdziękiem.
Od „Jesiennych Entuzjastów” przejmij ciepło, wigor, dobry nastrój,
Mądry Anglik nas przekonał, co prawdziwą sztuką w życiu jest.
Hej, hej Entuzjaści, jesień życia sławią słowem prostym.
Dzwoń, dzwoń, dzwoń dzwoneczku, nasz klubowy skarbie dzwoń, dzwoń, dzwoń.

Haftuj z Krysią, pisz z Bożeną, gracuj z Bronią, śpiewaj z Helą,
Wędruj z Sabiną, gotuj z  Krystyną , do jasełek z Anną pilnie ćwicz.
Od „Jesiennych Entuzjastów” przejmij ciepło, wigor, dobry nastrój,
Mądry Anglik nas przekonał, co prawdziwą sztuką w życiu jest.
Hej, hej, Entuzjaści, jesień  życia sławią słowem prostym
Uśmiech wkoło ślą radośnie – to seniora misja w  każdym dniu.Ważne wydarzenia:

1. Klub inicjatorem i współorganizatorem ważnych miejskich imprez plenerowych: Nałęczowska Wiosna z Książką i Różą, Nałęczowska Jesień z Seniorem, Dożynki Działkowe, Benefis rzeźbiarza Stanisława Strzyżyńskiego, Oskary Ogrodowe.
2. Udział członkiń sekcji tradycji we własnoręcznie uszytych kostiumach działaczek oświatowych z przełomu XIX/XX wieku w miejskich imprezach plenerowych: „Majówkach z Panem Prusem”, „Dniach otwartych Chaty”, Turniejach  Gmin org. przez LOT Krainę Lessowych Wąwozów,  itp. -  od 2002 roku.
3. Zaduszki Nauczycielskie – Msza św. z wypominkami, przywołanie pamięci wszystkich zmarłych nauczycieli z miasta i gminy znanych „Entuzjastom” - od 2003 roku.
3. Przygotowanie  z inicjatywy A. Maciążek  obchodów 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II ( program „Pasterzu nam dany”, wystawa „W blasku Twojej miłości”, dar – obrus ołtarzowy wg wzorów z nałęczowskiej Szkoły Ziemianek), 2003
4.  Udział w ogólnopolskim konkursie o „Laur Seniora” – coroczne nagrody, nieprzerwanie od 2003 roku.
5. Nagrody i wyróżnienia za prace w ogólnopolskim konkursie  „Pamiętniki seniorów” dla J. Filipowicza oraz A. Poniatowskiej, Bydgoszcz 2004, 2006, 2007, 2008, 2009.
6. Powstanie filmu o „Jesiennych Entuzjastach” w reż. J. Kasprzaka, dyr. Domu Kultury w Bełżycach, Bełżyce 2006.
7. Powstanie literackiego zapisu działalności seniorów autorstwa W. Dobrowolskiej-Łuszczyńskiej „Starzeć się z wdziękiem”, Nałęczów 2006.
8. Sobótka ( Blisko do Europy) z węgierską młodzieżą z Nyíracsád w ogrodach działkowych  z udziałem młodzieży i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1  i  KGW z Bochotnicy, 2006
9. Stały zapis wydarzeń klubowych w miejscowych pismach „Głosie Nałęczowa” i „Gazecie Nałęczowskiej” zredagowanych i opatrzonych fotografiami przez W. Dobrowolską-Łuszczyńską, B. Kursową i S. Seroczyńską-Kozubę.
10. Prace w jury konkursów recytatorskich i literackich org. przez miejskie placówki kulturalne oraz akcji Cała Polska Czyta Dzieciom ( M. Kajka, A. Maciążek, M. Goebel-Szyszko, B. Kursowa, WDŁ)
11. Cykliczne wyjazdy do teatrów i wycieczki krajoznawcze org. przez S. Seroczyńską-Kozubę.
12. Cykliczne warsztaty kulinarne ( K. Miącz, A. Poniatowska, W. Kruk, S. Seroczyńska-Kozuba)

Podpisy do zdjęć

1. Witold Wierzejski z chórem "Entuzjastów " i nieodłącznymi śpiewnikami klubowymi
2. 2001 - Prezes W. Dobrowolska-Łuszczyńska rozpoczyna  spotkanie kolędowe w Kawiarni-Galerii „Ewelina”
3. 2007 - Podczas wycieczki po Roztoczu spotkanie ze świerszczem w Szczebrzeszynie
4. 2008 - Piknik „Entuzjastek” w kostiumach działaczek oświatowych sprzed 100 lat wraz z młodymi „Ziemiankami” w strojach galowych Szkoły na Jabłuszku
5. Prezes M. Sygnowska odbiera dyplom dla Klubu za wzorową współpracę z TPN
6. 2002 - Sadzenie „drzewka przyjaźni” w „Biesiadowie Wielkim” czyli Gaju Starym, siedzibie A. i W. Poniatowskich. W środku dr S. Leszczyńska z Kanady – entuzjastka ziół
7. B. Cisowska, W. Kruk i prezes ROD Wzgórza” J. Filipowicz podczas I Nałęczowskiej Jesieni z Seniorem
8. 2003 - M. Hackenberg w kostiumie „Emancypantki” proj. przez Xymenę Zaniewską
9.- 2005 - Spotkanie świąteczne „Entuzjastów” w gościnnym gimnazjum w Sadurkach „W blasku świątecznych świec”
10. 2006 - S. Seroczyńska-Kozuba i A. Poniatowska w Bydgoszczy
11. Sobótka z młodzieżą węgierską i KGW z Bochotnicy w ROD „Wzgórza”
12. Regionalistki z Wojciechowa uczą "Entuzjastów" wić wieńce dożynkowe

 

 

 

Wyszukiwarka