tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówOsobliwości Natchnień - malarstwo Kazimierza Kotlińskiego. Kazimierz Kotliński urodzony 30 maja 1927 r. w Piaskach. Rozpoczął studia ekonomiczne na KUL, a później ukończył Studium Nauczycielskie (rysunek, pod kierunkiem Adama Bunscha) i Politechnikę w Krakowie. Maluje kwiaty, martwą naturę, portrety i kompozycje figuratywne z pogranicza abstrakcji.

Autor 21 wystaw indywidualnych i wielu zbiorowych, również za granicą (Antibes, Paryż (Francja); Miami (Floryda - USA); Węgry). Ilustrator książek. We własnych badaniach naukowych odkrył cykliczną aktywność umysłową uczniów (rytm intelektualny).Zasłużony dla: Oświaty, Kultury Polskiej, UMCS, Puław, Lubelszczyzny, Światowe-go Związku Żołnierzy AK, również wielu innych instytucji, środowisk i organizacji. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków; Konfraterni Sztuki w Kazimierzu Dolnym; członek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Znany animator kultury, poeta, pisarz, dramaturg. W latach 1985-2010 prowadził własną pracownię plastyczną, jako już emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Puławach. W dniu 3 października 2015 roku, podczas obchodów Jubileuszu 55-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków, w uznaniu za bogaty dorobek twórczy i wieloletnią działalność artystyczną z podziękowaniem za upowszechnianie sztuk plastycznych oraz pełną zaangażowania pracę pedagogiczną otrzymał Medal Prezydenta Miasta Lublina i dyplom uznania Marszałka Województwa Lubelskiego. Wyróżniony tak-że Statuetką Sybilli i Ikara.Foto: Marek Bartkowiak

Wyszukiwarka