tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówWystawa prac dyplomowych studentów Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Cuirie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorem wystawy są: Wydział Artystyczny Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie oraz Nałęczowski Ośrodek Kultury. Wystawa czynna od 04 listopada do 04 grudnia 2016 roku.

 

 

 

 

Uczestnicy wystawy:
Sylwia Gronowska
Katarzyna Fryc
Miłosz Zawistowski
Małgorzata Pawlak
Mikołaj Kowalski
Maciej Kusy

Podczas otwarcia wystawy podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, reprezentowanym przez: prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego - Rektora UMCS a Gminą Nałęczów, reprezentowaną przez Andrzeja Ćwieka - Burmistrza Nałęczowa.

 

Foto: Marek Bartkowiak