tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówZbigniew Kazimierz Pieleszek - rysunek, grafika, malarstwo.
Zbigniew Pieleszek urodził się 30 kwietnia 1942 roku w Kołacinie, małej wsi w gminie Dmosin w województwie łódzkim. W 1966 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1988-91 odbył studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

d roku 1969 bierze udział w indywidualnych i zbiorowych wystawach oraz plenerach i konkursach. Był członkiem grupy plastycznej „Rezonans" i „Absolwent". Uprawia grafikę warsztatową, rysunek, plakat oraz malarstwo akwarelowe. Wyróżniony i odznaczony przez Ministra Kultury i Sztuki za działalność w dziedzinie plastyki. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Puławy za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej. Reprodukcje jego prac ukazały się m.in. w „Szkicowniku Puławskim", „Magazynie Literackim", „Odrze", „Życiu Warszawy", „Kwartalniku" WDK w Lublinie, „Tece Puławskiej" i w „Podkarpackim Informatorze Kulturalnym".
Od 1985 r. prowadzi pracownię edukacji plastycznej w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika".
Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków.

WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE
1980 - PUŁAWY, Osiedlowy Dom Kultury PSM,
1985 - WARSZAWA, Galeria Klubu „Panorama",
1989 - LUBLIN, Wojewódzki Dom Kultury,
1993 - PUŁAWY, Galeria „Dom Chemika",
1994 - PUŁAWY, Muzeum Regionalne,
1996 - KAZIMIERZ DOLNY, Muzeum Przyrodnicze,
2000 - RZESZÓW, Galeria WDK,
2003 - ROMANÓW, Muzeum J. I. Kraszewskiego,
2005 - WROCŁAW, Galeria Pod Plafonem (z małżonką Barbarą),
2008 - ŁĘCZNA, Centrum Kultury,
2009 - Puławska Galeria Sztuki,
2010 - Galeria Podlaska
2011  - Galeria GOK Solec nad Wisłą
2012 - PUŁAWY Galeria Inter Libros, Biblioteka Miejska
2013 - BIAŁYSTOK, Galeria WOAK
2014 - PUŁAWY, Galeria Inter Libros, Biblioteka Miejska
(Moje 45 lat w Puławach)
2015 - CHEŁM Galeria Nova, Chełmska Biblioteka Publiczna

 

organizatorzy wystawy:
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAŁĘCZOWA
NAŁĘCZOWSKI OŚRODEK KULTURY

Foto: Marek Bartkowiak