tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówStanisław Cholewa urodzony w 1973 w Bochni. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki. Dyplom w Pracownia Sitodruku pod kierunkiem prof. Wojciecha Krzywobłockiego w 2003 roku a także studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, dyplom w Pracowni Linorytu ad. Jana Bujnowskiego 2001.

Od 2005 roku prowadzi zajęcia w Pracowni Sitodruku w Instytucie Grafiki i Designu na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków.
Najczęściej tworzy cykle graficzne, malarskie, rysunkowe. Dotychczas zrealizował m.in: „Od-nowa”, „ Tu i gdzie indziej”, „Gatunek ludzki - badania terenowe”, „Pozy różnorakie” , „Zasłona” oraz „Z tego miejsca widać wszystko inaczej”. Zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Uczestniczy w wystawach grafiki, malarstwa i rysunku w kraju i za granicą.

(...)Portrety zapamiętane to portrety jednego miejsca: wiejskiego domu dzieciństwa, atmosfery otaczającego krajobrazu i zanurzonych w tym otoczeniu członków rodziny. Metaforycznie szerokie potraktowanie tematu portretu oznacza tu głęboką potrzebę zidentyfikowania źródłowego dla widzenia artysty grafika doświadczenia. Emocjonalność powrotu tonowana jest tu w związku z tym przez eksperymentalne podejście do poszukiwań formalnych, przez stosowanie montażowej strategii medium eksplorującego swoje ograniczenia i możliwości. Pleksiglasowa przestrzenność wielowarstwowych pejzażo-portretów, seriograficzne matrycowanie i powtarzanie gruboziarnistych fragmentów starych fotografii towarzyszą rytmom poziomych i pionowych szrafowań subtelnie różnicowanych liniatur oraz gridowym powidokom, które artysta zatapia w dojrzałych kolorystycznych gradientach. W warstwie przedstawiającej polimedialne eksperymenty – łączące możliwości serigrafii, suchej igły, heliografii i fotografii – tworzą napięcie między realnością pierwotnego bytu rzeczywistości i abstrakcją widzenia polegającą na dostrzeganiu w bycie tylko tych najważniejszych wizualnych relacji (...)

Sebastian Stankiewicz

 

Foto: NOK

Wyszukiwarka