tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

W dniu 12 marca 2019r. na stronie Wiadomości ASP w Krakowie ukazał się komentarz o rzekomym ocenzurowaniu przez dyrekcje Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie treści wystawy obrazów autorstwa studentek Wydziału Malarstwa, Laury Gutowskiej, Adrianny Pajdak i Agaty Pałach-Bożek "Sen we śnie". Autor zarzucił wycofanie części obrazów z wystawy przedstawiających nagie postacie, co określono jako cenzurę.

W dniu 12 marca 2019r. na stronie Wiadomości ASP w Krakowie ukazał się komentarz o rzekomym ocenzurowaniu przez dyrekcje Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie treści wystawy obrazów autorstwa studentek Wydziału Malarstwa, Laury Gutowskiej, Adrianny Pajdak i Agaty Pałach-Bożek "Sen we śnie". Autor zarzucił wycofanie części obrazów z wystawy przedstawiających nagie postacie, co określono jako cenzurę.
Rzeczywiście, podczas wystawy, na mój wniosek zrezygnowano z prezentacji trzech z dwudziestukilku obrazów, jednakże nie można tego uznać za cenzurę tej wystawy.
Po pierwsze, zauważyć należy, że wystawę zorganizowano w Nałęczowskim Ośrodku Kultury a nie galerii malarstwa. Miejsce wystawy znajduje się w ciągu komunikacyjnym budynku Domu Kultury, prowadzącym do sal, w których prowadzone są zajęcia dla różnych osób. Znaczną część z nich stanowią dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym.
Podczas wystawy zaprezentowano dwadzieściakilka obrazów, wśród których znalazły się 3 akty. Te 3 obrazy, zostały ocenione przez rodziców małych dzieci jako nieodpowiednie dla wieku ich pociech. Rodzice oceniali, że te obrazy winny być prezentowane osobom dorosłym.
Wskazane głosy krytyczne stały się jedynym przyczynkiem zdjęcia 3 aktów z wystawy. NOK w żaden sposób nie ingeruje w treści wystawianych obrazów ani innych dzieł sztuki.
Oczywistym jest, że gdyby tutejszy Dom Kultury posiadał odrębne miejsce, w którym byłoby możliwe wykorzystanie go wyłącznie na potrzeby galerii, to wszystkie obrazy by, tam zaprezentowano.
Podkreślić należy, że autorki w chwili podjęcia decyzji o wystawie, miały świadomość ograniczeń wynikających z przeznaczenia przyszłego miejsca prezentacji obrazów, a także tego, że jest ono odwiedzane przez najmłodszych mieszkańców Nałęczowa. ( jedna z autorek pochodzi z Nałęczowa )
Malarki, przed prezentacją swoich obrazów, niestety nie uprzedziły mnie o tym, że 3 z dwudziestukilku wystawianych obrazów, będą przedstawiać w swej treści nagie postacie. Kwestia ta wyszła na jaw, dopiero po rozwieszeniu obrazów.
NOK, jako jednostka samorządowa, służąca wszystkim mieszkańcom, jest zobowiązana do respektowania wrażliwości wszystkich osób odwiedzających Dom Kultury i uwzględniania ich zapatrywań na przedmiot i charakter organizowanych eventów kulturalnych. Stąd, działając w celu uwzględnienia interesów wszystkich stron tej sytuacji tj, zaprezentowania obrazów wymienionych malarek oraz konieczności uwzględnienia głosu rodziców podjęto decyzje o ograniczeniu przedmiotu wystawy o wspomniane trzy obrazy.


Jadwiga Sawa-Bednarczyk
Dyrektor NOK

 

 

 

 

Wyszukiwarka