tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówMalarze Zakładowi, Zakład Malarstwa i Rysunku I, Wydział Artystyczny Instytut Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Otwarcie wystawy 16 stycznia 2019 r.

 

 

 

AUTORZY UCZESTNICZĄCY W WYSTAWIE

dr hab. ANNA WASZCZUK
Urodzona w 1957 roku w Świdniku. Ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego w UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni malarstwa prf. Mieczysława Hermana w 1982 roku. Od 1989 pracuje na Wydziale Artystycznym UMCS. Przewód kwalifikacyjny pierwszego stopnia z malarstwa na Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie w roku 1997, a w 2009 roku przewód habilitacyjny na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Malarstwa w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie. Prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku. Zajmuje się malarstwem, sztuka papieru i wikliny. Autorka 24 wystaw indywidualnych, współudział w ponad 60 wystawach zbiorowych.
Autorka realizacji plenerowych z wikliny.

prof WALENTY WRÓBLEWSKI
Urodzony w 1954 roku w Bielsku Podlaskim. W roku 1974 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1978 w pracowni wykładowcy Andrzeja Kołodziejka. W roku 1983 został zatrudniony na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, gdzie pracuje do dzisiaj w Instytucie Sztuk Pięknych na stanowisku profesora. Od roku 2012 pełni funkcję kierownika Zakładu MalarstwaI. Uprawia przede wszystkim malarstwo.
Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień, stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach 1986 - 87, 1990 - 91 oraz Rektora UMCS. Zorganizował 51 wystaw indywidualnych oraz uczastniczył w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

dr KAMIL SICZEK
Urodzony w 1978 roku w Lublinie. Ukończył liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uzyskał dyplom  malarstwa pod kierunkiem Prof. Leszka Misiaka w 2003 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w latach 1997-98.
Pracownik naukowo - dudaktyczny Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie na stanowisku zdiunkta w Zakładzie Malarstwa I u Prof. Walentego Wróblewskiego od roku 2005. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie Sztuki Plastyczne w 2012 roku. Uprawia malarstwo, rysunek oraz multimedia.

dr hab. ZBIGNIEW WOŹNIAK
Urodzony w 1959 r. w Świdniku. Studia ukończył w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Architektury Wnętrz i Malarstwa. Dyplom z Malarstwa uzyskał w pracowni prof. Jana Szancenbacha w 1984 roku.
Od 1985 roku pracownik naukowo - dydaktyczny na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Przewód kwalifikacyjny oraz habilitacyjny na ASP w Krakowie. Obecnie pracuje w Zakładzie Malarstwa I u prof. Walentego Wróblewskiego. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa.
W dorobku artystycznym ma 16 wystaw indywidualnych oraz udział w 30 wystawach zbiorowych, konkursach i przeglądach w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień. Prace w zbiorach prywatnych i państwowych w kraju i za granicą.

dr hab. MAREK MAZANOWSKI
Urodzony w 1955 roku w Lublinie. Absolwent UMCS na kierunku Wychowanie Plastyczne. Dyplom pod kierunkiem adiunkta Jana Popka w 1979 roku. Na Wydziale Artystycznym UMCS pracuje od roku 1984. Przewód kwalifikacyjny I stopnia w PWSSP (wówczas) w Gdańsku. Przewód habilitacyjny w 2008 roku w ASP w Łodzi.
Obecnie zatrudniony w Zakładzie Malarstwa I, kierowanym przez profesora Walentego Wróblewskiego, a uprzednio, przez wiele lat, profesora Mieczysława Hermana. Uprawia głównie malarstwo, także rysunek, fotografię, grafikę...
Swoje prace prezentował na 12 wystawach indywidualnych, brał udział w ponad 50 konkursach i wystawach zbiorowych. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień.

 

Foto: Marek Bartkowiak