tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówZapraszamy dzieci i młodzież na  warsztaty teatralne w ramach  stałych grup teatralnych działających w NOK-u. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu dla każdej grupy.

Zapraszamy dzieci i młodzież na  warsztaty teatralne w ramach  stałych grup teatralnych działających w NOK-u.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu dla każdej grupy.

Spotykać się będziemy na scenie teatralnej kina Cisy.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach teatralnych młodzi aktorzy:

- rozwijają swoja kreatywność
- uczą się wyzwalać emocje i wykorzystywać je w sposób twórczy
- uczą się pracy w zespole
- zwiększają poczucie własnej wartości
- zyskują poczucie przynależności i akceptacji

Zajęcia składają się z:
- rozgrzewki
- części technicznej, gdzie ćwiczymy głos, wymowę, ruch, koordynację, umiejętność improwizacji, wyrażanie emocji, świadomość ciała, plastykę ruchu scenicznego
- części twórczej, gdzie tworzymy sceny, etiudy, pracujemy nad tekstami, zadaniami aktorskimi, autoprezentacją i piosenkami
- PRZYGOTOWUJEMY I PREZENTUJEMY  SPEKTAKLE!

Zajęcia bezpłatne.

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka