tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówSzanowni Państwo, w ramach naboru do programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” Nałęczowska Fundacja Muzyczna złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki na zakup wyposażenia.

Otrzymana kwota dotacji na realizację zadania to 600.000 zł., w ramach której został zakupiony fortepian Bösendorfer 230VC oraz instrumenty dęte (saksofony, trąbki, klarnety, bęben marszowy, werbel, nutniki, pulpity). Zakupione instrumenty posłużą do działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. 
Nałęczowska Fundacja Muzyczna powstała w 2011 roku z inicjatywy Kazimierza Brzozowskiego - Dyrektora Artystycznego Nałęczowskiego Festiwalu i Kursu Pianistycznego, Jadwigi Sawy - Bednarczyk - ówczesnego Dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz Małgorzaty Pacholik - instruktora kulturalno - oświatowego Nałęczowskiego Ośrodka Kultury.
Statut Fundacji zakłada wspieranie działalności na rzecz rozwoju twórczości, wykonawstwa, pedagogiki, popularyzacji muzyki klasycznej, organizacji i dokumentacji życia muzycznego, zachowania dorobku pokoleń muzyków, krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim, promowania muzyki polskiej i młodych talentów w kraju i za granicą,  podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej, działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocji Lubelszczyzny i jej dziedzictwa kulturowego, działanie na rzecz podnoszenia jakości życia kulturalnego społeczności lokalnych na Lubelszczyźnie. 
Nałęczowska Fundacja Muzyczna od 25 lat wraz z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury organizuje coroczny Międzynarodowy Festiwal i Kurs Pianistyczny w Nałęczowie, na który co roku zaprasza wszystkich mieszkańców Nałęczowa, turystów i kuracjuszy. Podczas każdego festiwalu młodzi uczestnicy mieszkają, ćwiczą i koncertują w Nałęczowie. Co roku Nałęczowska Fundacja Muzyczna pozyskuje na organizację Festiwalu środki finansowe m.in.  z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy oraz od prywatnych sponsorów. 
 
    Pragniemy poinformować, iż zakupione w ramach projektu instrumenty są już wykorzystywane do organizacji stałych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich z terenu miasta i gminy Nałęczów oraz z terenu sąsiednich gmin. Są to zajęcia nauki gry na fortepianie oraz gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych. Wszystkie zajęcia  są bezpłatnie i zakładają możliwość nauki od podstaw. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Zakupione w ramach niniejszego projektu instrumenty pozwolą Nałęczowskiej Fundacji Muzycznej i Nałęczowskiemu Ośrodkowi Kultury na aktywne i bardzo wymierne wspieranie podmiotów oświaty i wychowania z terenu miasta i gminy Nałęczów oraz sąsiednich gmin poprzez rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej o atrakcyjne, bezpłatne i otwarte zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów. Dzięki zakupionemu fortepianowi Fundacja będzie mogła aktywnie wspierać organizację wydarzeń kulturalnych w NOK takich jak: Festiwal Skrzypcowy, Międzynarodowy Festiwal Wokalny, przeglądy i koncerty.

 


Wyszukiwarka