tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK Nałęczów"Wędrując za słońcem - od dyngusa do herodów" premiera widowiska teatralno-obrzędowego w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Historia teatrów amatorskich na terenie gmin: Markuszów, Nałęczów, Żyrzyn liczy sobie z górą 100 lat.

W Zabłociu gm. Markuszów funkcjonował w 1908 roku amatorski zespół teatralny koła Lubelskiego Towarzystwa Szerzenia Oświaty "Światło". Inicjatorem złożenia LTSO "Światło" był Stefan Żeromski wraz z Witoldem Chodźką, Mieczysławem Biernackim, Gustawem Daniłowskim, Faustyną Morzycką, Wacławem Kruszewskim. Dom Ludowy w Zabłociu był miejscem wyjątkowo aktywnej działalności "Światła", pokłosiem jej oprócz wielu kursów, szkoleń oświatowych, spotkań, prelekcji i odczytów był m.in. wspomniany powyżej amatorski teatr. Kolejne przedstawienia były wystrawiane  w latach 60. i 70. XX w., przez markuszowski teatr amatorski  prowadzony przez Sabinę Durakiewicz. Tradycje te kontynuuje grupa teatralno-obrzędowa „Kalina” prowadzona przez Elżbietę Wójtowicz.
Kolejny amatorski teatr założony 100 lat temu funkcjonuje w Bronicach. Popierany był przez Antoniego Wołk-Łaniewskiego, właściciela majątku Bornice, w okresie międzywojennym. Tuż po wyzwoleniu, w grudniu 1944 r, gdy nad Wisłą jeszcze stał front w Bronicach w szkole wystawione były jasełka, kolejne widowiska nawiązujące do lokalnych wydarzeń pokazujące walkę z Niemcami pojawiły się już kilka miesięcy później, później na bronickiej scenie ale także w okolicznych miejscowościach i gminach (w Wąwolnicy, w gminie Żyrzyn, w Puławach) prezentowane były mickiewiczowskie "Dziady", później "Krakowiacy i Górale" i wiele innych.

W Żyrzynie tradycje teatralne są również bardzo długie, w pierwszych latach II RP wystawiana była tu z sukcesem sztuka teatralna opowiadająca o Powstaniu Styczniowym. Jej maszynopis zachował się do dzisiejszych czasów.
Grupy teatralne z Markuszowa, Bronic i Kośmina prowadzące do dzisiejszego dnia bardzo aktywną działalność sceniczną, zostały zaproszone na spotkanie, które odbyło się zimą 2017 r. w  Domu Kultury w Markuszowie. Została zainicjowana wtedy współpraca – która zaowocowała wspólnym projektem realizowanym w ramach LGD Zielony Pierścień, w ramach którego członkowie teatrów obrzędowych z Markuszowa, Bronic i Kośmina  uczestniczyli w  warsztatach prowadzonych przez warszawskich aktorów, reżyserów i wokalistów m.in. z Katarzyną Czaplą, znaną z "Korony królów", reżyserkami Karoliną Kirsz i Natalią Sołtysik, wokalistką Aleksandrą Matlingiewicz i aktorem Grzegorzem Gierakiem. To oni wprowadzili uczestników projektu w tajniki gry scenicznej i przygotowywania widowisk. Zdobyta podczas warsztatów wiedza i nowe doświadczenia zostały wykorzystane do stworzenia wspólnego, autorskiego przedstawienia (za jego scenariusz i reżyserię odpowiadały: Alina Ciosek z gminy Żyrzyn, Elżbieta Wójtowicz z gminy Markuszów i Ewa Mrozek-Rodzik z gminy Nałęczów). Widowisko prezentuje autentyczne prawie już dziś zapomniane zwyczaje wielkanocne, dawne wiejskie swatanie oraz zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Bierze w nim udział ponad 20 aktorów, co ważne niemałą część aktorów stanowią dzieci oraz młodzież, co stwarza nadzieję, na to że teatralne tradycje będą kontynuowane i rozwijane.

Premiera widowiska teatralno-obrzędowego pt.: "Wędrując za słońcem - od dyngusa do herodów", miała miejsce w Nałęczowskim Ośrodku Kultury w niedzielę 16 grudnia 2018 r. Zostało ono bardzo dobrze przyjęte przez publiczność. Kolejne przedstawienia będą wystawiane na scenie Domu Kultury w Markuszowie oraz w dworku Kossaków w Kośminie.
Zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z premiery widowiska w Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

 

więcej informacji
facebook.com/bronice.palac/

 

Foto: Marek Bartkowiak

Wyszukiwarka