tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówXXXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne. W pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku działające w Lublinie zespoły folklorystyczne podjęły wspólnie inicjatywę zorganizowania w mieście imprezy, której celem miała być prezentacja lubelskiej publiczności pieśni i tańców ludowych różnych krajów i narodów.

Wykorzystując wcześniej nawiązane kontakty zaproszono zespoły współpracujące z lubelskimi grupami i w 1984 roku po raz pierwszy zorganizowano festiwal pod nazwą Lubelskie Spotkania Folklorystyczne. Impreza wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów i zyskała bardzo pozytywne opinie uczestniczących zespołów. Doczekała się też wysokich ocen specjalistów z dziedziny folkloru oraz pozytywnych recenzji w mediach. Wszystko to skłoniło organizatorów do kontynuowania tego przedsięwzięcia.

Z upływem lat zespoły współorganizujące festiwal stopniowo się zeń wycofywały i od roku 1994 jedynym organizatorem imprezy – odbywającej się już pod nazwą Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne – pozostał (i pozostaje nadal) Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Nasi pracownicy odpowiadają za organizacyjne przygotowanie imprezy, jej kształt artystyczny oraz stronę techniczną, a skupiona w Zespole młodzież opiekuje się na zasadach wolontariatu uczestnikami Spotkań. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności pozwala organizatorom na właściwy wybór zespołów zapraszanych do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych pod kątem ich wysokiego poziomu artystycznego, oryginalności i atrakcyjności. To zaś sprawiło, że lubelskie Spotkania – jako jedna z nielicznych w Polsce imprez – odbywają się pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF). W festiwalu uczestniczą na przemian w jednym roku grupy dorosłe, w następnym zaś – dziecięce. W dotychczasowych 31 edycjach MSF wzięło udział prawie 300 zespołów z całego świata, od obydwu Ameryk po Daleki Wschód i Oceanię. Warto przy tym podkreślić, że organizatorzy Spotkań umożliwiają zapraszanym grupom szerszą prezentację polskiej publiczności, rekomendując je innym festiwalom odbywającym się w różnych regionach naszego kraju.

Co roku w programie Spotkań znajdują się parady uliczne, występy w Lublinie, Nałęczowie, Włodawie oraz Białej Podlaskiej, a także koncerty kapel na lubelskim Starym Mieście. Specjalne koncerty są zorganizowane dla małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, którzy zawsze z radością przyjmują występy zespołów, nierzadko bardzo dla nich egzotycznych. Organizowane są również warsztaty taneczne i muzyczne, na których młodzi artyści uczą się polskiej muzyki oraz tańców ludowych i narodowych. A nabyte umiejętności prezentują w finałowym koncercie galowym. Oprócz koncertów i warsztatów dla uczestników MSF planowany jest atrakcyjny program turystyczny, uwzględniający najciekawsze miejsca Lublina i regionu, są też organizowane wspólne imprezy integracyjne. Wszystkie te działania mają na celu zarówno popularyzację kulturowych tradycji różnych  krajów i narodów, jak też promocję polskiej kultury i tradycji wśród naszych gości.

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne to jedno z nielicznych w Polsce tego rodzaju przedsięwzięć, adresowanych przede wszystkim do młodzieży. Festiwal w pozytywny i – co bardzo istotne – niewymuszony, lecz wynikający z autentycznego zainteresowania sposób wpływa na zacieśnianie przyjacielskich kontaktów i więzi. MSF uczą poszanowania i ochrony zarówno własnego dziedzictwa kulturowego, jak i dziedzictwa innych narodów.

Główne cele Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych to:
- ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji ludowych;
- prezentacja potencjału artystycznego zespołów z różnych stron świata, zarówno przed festiwalową publicznością, jak też tymi mieszkańcami miasta i regionu, których kontakty z folklorem bywały jedynie okazjonalne, a także wzajemnie między uczestniczącymi w MSF zespołami;
- edukacja w zakresie tanecznym i muzycznym, wzajemna nauka i wymiana doświadczeń;
- nawiązywanie przyjacielskich kontaktów i więzi między uczestnikami festiwalu.

http://zpit.lublin.pl/pl/

WYSTĘPY W NAŁĘCZOWSKIM OŚRODKU KULTURY - 10 - 14 lipca 2018
Foto: Marek Bartkowiak

BIAŁORUŚ - „Pinskaya Shlyakhta”
Unikatowe warsztaty ze sztuki tańca ludowego regionu brzeskiego na Białorusi zapoczątkowały powstanie Zespołu Choreografii Folklorystycznej „Pinskaya Shlyakhta” Uniwersytetu Artystycznego  miasta Pińsk – zdobywcę wielu nagród na licznych konkursach i festiwalach międzynarodowych. Zespół wykreował swój indywidualny, niepowtarzalny styl. Folklor będący żywym źródłem inspiruje artystów zespołu do tworzenia programu, w którym znajdują się pieśni i tańce ze szczególnym uwzględnieniem regionu Zachodniego Polesia oraz inne białoruskie tańce takie jak: „Privestvie”, „Krosny”, „Tolkachiki” czy „Verba”. Tancerzom towarzyszy kapela  grajaca na  cymbałach, skrzypcach, akordeonie, flecie  i instrumentach perkusyjnych.
Dyrektor artystyczny - Valeriy Zhiltsov

GRECJA - "Laografiki Archeologiki Eteria Elassonas"
Laografiki Archeologiki Eteria Elassonas to stowarzyszenie działające na rzecz ochrony, prezentacji i promocji tradycyjnej muzyki, kultury i sztuki. Powstało w 1977r.  w mieście Elassona. Rok później w 1978r. przy stowarzyszeniu powstaje zespół folklorystyczny, który prezentuje tradycyjne tańce ze wszystkich regionów Grecji. Setki występów sprawiły, że zespół stał się rozpoznawalny i był doceniany także poza granicami kraju, a liczne nagrody są tego dowodem. Wielokrotnie występowali na festiwalach folklorystycznych w Hiszpanii, Białorusi, Bułgarii, Portugalii, Szwecji i we Włoszech. Tancerzom towarzyszy kapela grająca na tradycyjnych instrumentach muzycznych, jak: buzuki,  gitara – laouto , skrzypce i klarnet.
Dyrektor - Ioannis Samotas

Grecja / Białoruś

ARGENTYNA -„Malevaje Porteno”

Zespół „Malevaje Porteño” to grupa utalentowanych tancerzy i muzyków, którzy z wielką pasją i miłością prezentują kulturę ludową swojego kraju, ukazując jej bogactwo. Zabawy i formy karnawałowe tańczone z radością w kolorowych, oryginalnych strojach na północy kraju, malambo niezwykle energiczny taniec wykonywany niegdyś na argentyńskiej pampie przez pasterzy (gauchos) jeżdżących konno i zajmujących się bydłem , tańce takie jak zamba, chacarera i najsłynniejsze argentyńskie, pełne od emocji między kobietą a mężczyzną tango, które od wielu lat cieszy się popularnością na całym świecie to tylko nieliczne przykłady różnorodnego muzycznego i tanecznego folkloru Argentyny. Artyści wielokrotnie występowali w rodzimym Buenos Aires, wielu prowincjach kraju, a za granicą oklaskiwani byli w takich krajach jak Kolumbia, Węgry, Portugalia czy Polska.
Dyrektor- Maximiliano Esposatto

MEKSYK - Folklorystyczny Zespół Taneczny Uniwersytetu Autonomicznego Queretaro
Folklorystyczny Zespół Taneczny Uniwersytetu Autonomicznego Queretaro powstał w 2006.
Artyści prezentują tańce z wielu meksykańskich regionów takich jak Querétaro, Nuevo León, Chichachua, Nayarit czy Jalisco. Tancerzom towarzyszy ” Tierra Mestiza”-grupa muzyków i śpiewaków czyli mariachi, grający na charakterystycznych instrumentach takich jak skrzypce, guitarrón, trąbka czy vihuela. W swoim repertuarze mają najsłynniejsze pieśni i melodie meksykańskie. Zespół brał udział w licznych wydarzeniach, kongresach i festiwalach, na szczeblu krajowym  i międzynarodowym. Koncertował m.in. w  Kolumbii, Peru, Wenezueli, Argentynie, Niemczech, Chile, Paragwaju, Panamie i USA.
Dyrektor - Maria Dolorez Zuńiga Sanchez

Argentyna / Meksyk

UKRAINA -„Kyiv”

Zespół tańca ludowego „Kyiv” powstał w 1999 roku przy Katedrze Choreografii Ludowej Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Występy zespołu są bardzo zróżnicowane pod względem form i gatunków scenicznych, prezentując tańce zespołowe, miniatury choreograficzne, duety czy tańce solowe, budzą zachwyt publiczności.  W programie artystycznym znajdują się m.in.: „Kozak Pohidny”, „Gorlitsa” czy narodowy taniec ukraiński „Hopak”. Zespół popularyzuje sztukę ludową na Ukrainie i za granicą, gdzie wielokrotnie był  laureatem międzynarodowych konkursów i festiwali. „Kyiv” mogła podziwiać także publiczność  Białorusi, Belgii, Węgier, Włoch, Holandii, Rosji, Słowacji, Estonii i Polski. Podczas występów tancerzom towarzyszy kapela ludowa „Garnogray”.
Dyrektor artystyczny- Iryna Gutnyk

WĘGRY - Debreczyn
Zespół Folklorystyczny Debreczyn został założony w 1950 r. przez dr. Andrása Béresa  – etnografa i choreografa  w celu zebrania i pielęgnowania tradycji, pieśni i tańców swojego kraju, w tym szczególnie kultury ludowej Wielkiej Niziny Węgierskiej. Zespól otrzymał wiele nagród zarówno w kraju jak i za granicą. W repertuarze zespołu odnajdziemy m.in.: Tańce z Kalotaszeg, Felcsík, Küküllőmente czy męski taniec z Bonchida. Tancerzom akompaniuje kapela ( skrzypce, kontrabas, altówka i dulcimer) grająca muzykę ze wszystkich regionów Węgier.
Dyrektorzy - Vilmos Hercz i Beáta Veres Tamásné Hercz

Ukraina / Węgry

CHINY - Yunnan Jin Xiaofeng Art Troupe

Zespół Yunnan Jin Xiaofeng Art Troupe został założony w 2013 roku w mieście Yunnan. Miasto i jego okolice zamieszkiwane są przez wiele różnych grup etnicznych. Spośród 56 grup etnicznych uznanych w Chinach, 25 zamieszkuje prowincje Yunan. Dzięki zgromadzeniu materiałów źródłowych z okolicznych miejscowości takich jak ludowe pieśni, tańce i melodie, zespół posiada bogaty repertuar  prezentacji muzyczno-tanecznych przedstawiających różnorodną i bogatą kulturę tego regionu Chin m.in. taniec pawia i taniec mniejszości Wa. Tancerzom towarzyszą muzycy  grający na  tradycyjnych  instrumentach chińskich:  key sheng, yun nan, erhu.
Dyrektor artystyczny - Jin Xiao Feng

SERBIA -„SONJA MARINKOWIĆ”
Akademicki Zespół Pieśni i Tańca „SONJA MARINKOWIĆ” został założony w 1962r. przy Uniwersytecie Novi Sad   w Nowym Sadzie i obecnie składa się z ponad 700 uczniów i studentów.
Zespół  kształci młodych ludzi  ratując autentyczną sztukę ludową tej części Bałkanów. W swoim repertuarze posiada 23 układy choreograficzne, które przedstawiają  różnorodność poszczególnych regionów, składających się na folklor całego kraju. Tańce i pieśni ukazują dawne zwyczaje życia codziennego: siewy, zbiory, ceremonie zaślubin czy wspólne zabawy. Przez ponad 50 lat działalności zespół był laureatem  licznych nagród w kraju i za granicą, podróżując po świecie brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach. Tancerzom towarzyszy kapela, która gra na tradycyjnych instrumentach, takich jak bałkańskie gusle, dudy, flet pasterski, frula, dvojnice.
Dyrektor artystyczny - Julijana Konstantinović

Wyszukiwarka