tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Wkrótce w Kinie Cisy

ZDRAJCA
18 lipca, godz. 18:00 / 19 lipca, godz. 18:00 / 20 lipca, godz. 18:00
COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA
25 lipca, godz. 15:00 / 26 lipca, godz. 17:00 / 27 lipca, godz. 15:00
CZWORO DZIECI I COŚ
25 lipca, godz. 13:00 / 26 lipca, godz. 15:00 / 27 lipca, godz. 13:00