tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówIkony, szopy i szopeczki - Twórczość plastyczna Aleksandra Gałata. Wystawa prezentuje prace oryginalnego samorodnego artysty nałęczowskiego - Aleksandra Gałata. Twórczością plastyczną zajął się p. Aleksander stosunkowo późno, bo dopiero w okresie emerytalnym, kiedy zakończył swą pracę zawodową w budownictwie. Punktem wyjścia była pasja modelatorska, tworzenie latawców, modeli samolotów i okrętów. Najokazalsze dzieło z tego okresu to zachowany w pracowni model słynnego transatlantyka "Titanic".

Dorobek A. Gałata dzieli się na 2 nurty: bogato dekorowane ikony, głównie przedstawienie Bogurodzicy oraz szopki Bożonarodzeniowe wytwarzane w zróżnicowanych formatach z niezwykle wyrafinowaną ornamentyką. Dorobek artysty jest niemały. Wykonał ponad 20 szopek (często są to szopki z własnym oświetleniem i elementami ruchomymi) i kilkadziesiąt ikon. Aleksander Gałat jest artystą osobnym. Wypracował własny, łatwo już rozpoznawalny styl. Trudno go związać z twórczością ludową w tym zakresie uprawianą w innych miejscowościach czy też regionach Polski. Najbliższa byłaby mu może szopkowa tradycja krakowska. Podobnie jak w szopkach krakowskich dochodzi do głosu w szopkarstwie Gałata ludowa tendencja do przywracania urodzonemu w ubóstwie Jezusikowi królewskiego splendoru poprzez przemianę prymitywnej szopy w błyszczący przepychem pałac. Ciekawa jest twórczość ikoniczna A. Gałata. Artysta nie interweniuje w samo przedstawienie plastyczne świętej osoby, szanując jego artystyczną inegralność. Obszarem aktywności twórczej jest przestrzeń okalająca wizerunek, passe partout i rama, a więc ta część obrazu, która, jak się tradycyjnie uważa, nie powinna konkurować z samą ikoną. Gałat, jakby zaprzeczając tej konwencji. właśnie tu objawia swoją plastyczną pomysłowość. Jest w istocie dekoratorem świętego obrazu o zaskakującej inwencji. Kiedy oglądamy prace A. Gałata, zadziwia nas, jak można przy użyciu bardzo prostych i ogólnie dostępnych materiałów, takich jak papiery, farby, pasmanteria, tkaniny, osiagać tak świetny plastyczny efekt.Szczególnie bogactwo dobieranych tkanin, tradycyjnych dodatków pasmanteryjnych i zdobniczych pozwala mu na wykreowanie własnego, bardzo oryginalnego stylu dekoracyjnego.

Prace A. Gałata pokazywane były na wystawie w pałacu w Bronicach w ramach akcji Teatru Obrzędowego pt. "Wigilia w Bronicach", pisała o nich prasa(m.in. "Gazeta Nałęczowska'), ukazał się też wywiad z artystą w programie lokalnym TVP Lublin.

Foto: Marek Bartkowiak