tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

TEATR W NOK
sala widowiskowa

Soboty
10:00 - 11:30 - dla dzieci 6 - 12 lat / cena 50 zł / miesiąc

Czwartki
16:00 - 18:00 - Teatr młodzież, cena 60 zł / miesiąc
18:00 - 20:00 - Teatr Młodzi Duchem / bezpłatne

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na warsztaty teatralne dla wszystkich, którzy chcą się twórczo rozwijać a przy okazji dobrze się bawić.
Warsztaty odbywać się będą raz w tygodniu dla każdej grupy. Planujemy także spotkania międzypokoleniowe. Efektem warsztatów oraz wspólnych spotkań będzie przygotowany spektakl, na który już tej jesieni zaprosimy mieszkańców i gości Nałęczowa.

A zatem zapraszamy do udziału w warsztatach skierowanych do różnych grup wiekowych:

ZABAWNY TEATR - to warsztaty dla dzieci (6 - 12 lat).
Spotykać się będziemy na scenie teatralnej kina Cisy.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach teatralnych dzieci wiele zyskują:
- rozwijają swoja kreatywność
- uczą się wyzwalać emocje i wykorzystywać je w sposób twórczy
- uczą się pracy w zespole
- zwiększają poczucie własnej wartości

Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści:
- rozwija wyobraźnie,
- doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna
- sprzyja umuzykalnieniu
- rozwija płynność ruchów
- jest okazją do wspaniałej zabawy
- sprzyja rozładowaniu napięcia i energii
- daje wiele radości i satysfakcji.

Udział dzieci w odtwarzaniu treści scenariusza skłania je do:
- zapamiętywania,
- koncentrowania uwagi
- wczuwania się w rolę
- wyrażania różnorodnych uczuć
- kultury mówienia i zachowania się

SZTUKA JEST W NAS
- warsztaty dla młodzieży (13-18 lat).
Zajęcia teatralne dla młodzieży rozwijają :
- umiejętności związane z występowaniem przed innymi
- rozwijają kreatywność
- uczą radzenia sobie ze stresem
- uczą rozwiązywania problemów
- dają poczucie przynależności i akceptacji

Zajęcia składają się z:
- rozgrzewki
- części technicznej, gdzie ćwiczymy głos, wymowę, ruch, koordynację, umiejętność improwizacji, wyrażanie emocji, świadomość ciała, plastykę ruchu scenicznego
- części twórczej, gdzie tworzymy sceny, etiudy, pracujemy nad tekstami, zadaniami aktorskimi, autoprezentacją i piosenkami - przygotowujemy spektakl

TEATR MŁODY DUCHEM - to warsztaty skierowane do dorosłych. Wiek - bez ograniczeń.
Zajęcia adresowane są do wszystkich seniorów, którzy chcieliby się realizować twórczo, zarówno o zainteresowaniach aktorskich, jak również plastycznych, muzycznych czy literackich.

Zapraszamy osoby dorosłe, które chcą wziąć udział w przedstawieniu teatralnym jako aktorzy, autorzy, scenografowie.
Oprócz tego, że będą oni mogli być aktorami, to również pod kierunkiem instruktora stworzą spektakl, w którym podzielą się swoimi doświadczeniami, wartościami i ważnymi sprawami, w których pragną się wypowiedzieć. Szczególnie liczymy na seniorów.

Co będziemy robić?
- zbierać osobiste opowieści uczestników i poznawać metody przekuwania ich w scenariusz teatralny
- uczyć się się podstaw warsztatu aktorskiego i improwizacji teatralnej
- tworzyć kostiumy i scenografię
- świetnie się bawić
 Całość zostanie zwieńczona przedstawieniem teatralnym wspólnie stworzonym przez Zespół.

Wyszukiwarka