tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówProwincja w Nałęczowie. Idea założenia Stowarzyszenia Artystycznego Prowincja zrodziła się w Siedliszczu - niewielkiej miejscowości położonej w województwie lubelskim, która w 2016 roku odzyskała - po dwustu niemal latach - prawa miejskie.

Zamieszkująca gminę nieduża społeczność skupia nad wyraz liczebną grupę twórców, którym to „siedlisko” (nazwa miasta pochodzi od tego słowa) sprzyja i patronuje. Niektórzy z nich przybyli z większych ośrodków i osiedlili się tutaj, inni – po latach nieobecności – powrócili, jeszcze inni wyrośli z tej ziemi i wciąż pozostają, są też tacy, którzy stąd wyszli, ale nadal inspirują i tworzą ważną spójnię między środowiskiem dawnym a nowo zastanym. Czytając biogramy uczestników wystawy, można odnieść wrażenie, że to oddalone od centrów kulturalnych miejsce, znaczy jakiś rodzaj energii, szczególnego oddziaływania i przyciągania talentów, którym pojęcie piękna objawia się w  różnej postaci, odmiennej skali barw, proporcji, stosowanych materiałów. Są wśród nich liderzy i ci, których swą wiedzą i umiejętnościami ukształtowali, pedagodzy szkolni, ale też miary akademickiej, absolwenci uczelni artystycznych obok twórców samorodnych, fachowcy i pasjonaci -  razem wystawiający lecz niezależni, prezentujący odrębne wizje i sposoby postrzegania świata. Spośród technik przeważa malarstwo – olejne, akrylowe, posługujące się pastelem i akwarelą, następnie rzeźba w drewnie, rysunek na papierze ołówkiem i węglem, techniki własne. (…)

KATALOG WYSTAWY DO POBRANIA TU

 

Dotychczasowe wystawy Prowincji
2013 - Prowincja, Galeria Pasja, Chełm
2015 - Prowincja 2, Centrum Kultury, Łęczna
- Prowincja 2, Galeria Ordy, Kock
- Prowincja w Afryce, Galeria 526, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź
- Prowincja w Afryce, Galeria Pasja, Chełm
2016 - Prowincja w stronę natury, Galeria Pasja, Chełm
2017 - Prowincja poza realnością, Galeria Pasja, Chełm
2018 - Prowincja poza realnością, Galeria Ordy, Kock
- Prowincja poza realnością, Centrum Kultury, Łęczna
- Prowincja w Warszawie, Centrum Promocji Kultury Praga Południe, Warszawie
2019 -  Prowincja w Siedliszczu, GOK Siedliszcze
2019 - Prowincja sakralnie, Galeria Nova, ChBP im. M.P. Orsetti, Chełm
- Prowincja sakralnie, Galeria Omega, Toruń
2020 - Prowincja w sieci, wystawa internetowa
2021 - Prowincja sakralnie, Centrum Kultury Chrześcijańskiej, Wisznice
- Prowincja w Oranżerii, Galeria Oranżeria, Radźyń Podlaski
2022 - Prowincja florystycznie, Centrum Kultury Chrześcijańskiej, Wisznice
- Prowincja w Nałęczowie, Galeria M. E. Andriollego, Nałęczów

 

Olga Bańka - ur. w 1986 roku w Siedliszczu. Ukończyła Liceum Plastyczne im. C.K. Norwida w Lublinie o specjalizacji - Tkanina artystyczna. W 2013 roku obroniła dyplom z malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, w pracowni prof. Marii Polakowskiej-Prokopiak. Tworzy obrazy w technice olejnej i akrylowej. Szczególnie istotnym przedmiotem inspiracji w jej pracach jest człowiek. Obecnie nauczycielka plastyki. Brała udział w kilku wystawach zbiorowych „Prowincji” w Chełmie, Łęcznej oraz w  Kocku, w wystawie „Siedliszcze twórczo”, oraz w Biennale sztuk plastycznych w Łęcznej.

Krzysztof Bartnik - ur. w 1964 roku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Chełmońskiego w Nałęczowie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praca dyplomowa z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego w 1988 r. Przewód kwalifikacyjny I i II stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina malarstwo) w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 1989 roku pracuje w Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w  Zakładzie Malarstwa II Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego. Swoją twórczość prezentował w 27. wystawach indywidualnych i około 50. prezentacjach zbiorowych. Uczestniczył w wielu plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był kuratorem szeregu wystaw w lubelskim środowisku artystycznym.

Julia Boguszewska - ur. w roku 1986 w Lublinie. W latach 2001-2005 uczęszczała do Liceum Plastycznego im. C. K Norwida w Lublinie. W latach 2007-2012 studiowała na ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Tworzy w zakresie rysunku, malarstwa sztuki użytkowej, oraz grafiki projektowej powiązanej z ilustracją. Czynnie uczestniczy w inicjatywach społeczno- artystycznych na terenie Łodzi oraz Lubelszczyzny.

Barbara Bartnik - Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Praca dyplomowa z malarstwa pod kierunkiem prof. Mariana Stelmasika w 1989 r. Zajmuje się pracą pedagogiczną wykorzystując różne tematy i techniki plastyczne w rozwoju estetycznym dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Uprawia głównie malarstwo i ceramikę.

Renata Boguszewska - ur. 1962 r. w Szczecinie, lecz od dzieciństwa związana z Lubelszczyzną. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego (obecnie Wydział Artystyczny) UMCS w Lublinie (1980-1985). Dyplom z malarstwa, z wyróżnieniem, w pracowni prof. Ryszarda Lisa. Studia podyplomowe „Psychopedagogika twórczości” na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie. Współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja”. Współpracuje z wydawnictwem PWN. Uprawia głównie malarstwo akrylowe i olejne oraz pastel. Uczestniczka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in. w: Warszawie, Płocku, Kowlu, Lublinie, Łodzi, Toruniu, Rzeszowie, Opinogórze, Mławie, Chełmie, Radzyniu Podlaskim, Koninie, Włocławku, Lubostroniu, Poznaniu, Pile.

Urszula Bydlińska - ur. w Siedliszczu w latach 70-tych XX wieku. Absolwentka UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Kierunek Historia. Zajmuje się malarstwem olejnym. Podejmuje tematykę nie tylko cielesną, żywą, ale także duchową, w głównej mierze sakralną, niematerialną. Brała udział w  26 wystawach indywidualnych i zbiorowych (m.in. w Lublinie, Chełmie, Łęcznej, Łodzi, Radzyniu Podlaskim, Kocku, Nałęczowie, Hrubieszowie, Cycowie, Siedliszczu).W ostatnim roku Spojrzenia Madonny na Targach Sztuki Sakralnej iWyposażenia Kościołów Lubsacro - Lublin, Oblicza Madonny Biblioteka Pedagogiczna w Hrubieszowie, Oblicza Madonny ODK w Łęcznej, Amatorskie Pasje Centrum Kultury w Łęcznej, Wystawa uczestników zajęć malarskich w pracowni plastycznej- Galeria Centrum Kultury w Łęcznej.

Ireneusz Boguszewski - ur. w 1962 r. w Lublinie. Absolwent grafiki Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie /1981-86/ (obecnie Wydział Artystyczny UMCS. Dyplom z wyróżnieniem z  litografii uzyskał w pracowni prof. Danuty Kołwzan-Nowickiej. Założyciel Stowarzyszenia Twórczego Prowincja. Nauczyciel plastyki, uczestnik licznych ogólnopolskich plenerów malarskich. Uprawia rysunek, malarstwo olejne i akrylowe, grafikę komputerową. Prace prezentowane m. in. na wystawach: „Fragmenty”, Galeria „Przy Bramie”, Lublin; „Gdzieś pod wodą, gdzieś pod ziemią... i pod powierzchnią”, Galeria „Collegiata”, Krasnystaw; 2015/; „Zielone i białe”, Muzeum Ziemi Chełmskiej, Chełm; „10”, Galeria Owik, Uher; „Pejzaż linearny”, Galeria „Oranżeria”, Radzyń Podlaski; „PROJEKT 966-jubileusz narodowy-sztuka polska 2016”, wystawa z okazji 1050-lecia Chrztu Polski, m.in. Poznań, Piła, Toruń; „Mystery animals”, Galeria „Nova”, ChBP Chełm/2016; „Fragmenty”, Galeria „Nad Wisłą”, Dęblin, „Mystery animals”, Galeria „ES”, Międzyrzec Podlaski/2018 oraz wystawach Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja” i  wystawach poplenerowych.

Maciej Gądor - ur. 1972. Tworzy i mieszka w Krakowie. Ukończył Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, dyplom z linorytu u prof. M. Snocha w 1997 roku. Tworzy w Polsce i od 2013 roku na Tajwanie, z którym to krajem artysta związany jest do dziś. Współpracuje z dwoma tajwańskimi uniwersytetami: Fu-Jen w Taipei i DaYeh w Changhua oraz prestiżowymi szkołami (Wenhua-Beitou) realizując tam interaktywne projekty artystyczne. „Human Trees” i „The Story of Water” to autorskie malarskie projekty artysty, których efektem były 4 duże wystawy indywidualne w latach 201 -17 w galeriach w Taipei i Hsinchu. Wystawy w kraju i za granicą (US, UK, Niemcy, Włochy, Indie).

Edyta Kuklewska - Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS (1991-1996). Dyplom z rysunku w  pracowni prof. Stanisława Góreckiego. Studia podyplomowe na scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem i projektowaniem. Pracuje jako nauczyciel plastyki, rysunku oraz przedmiotów projektowych w szkołach w Lublinie. W  dorobku  ponad 70  wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Małgorzata Posturzyńska - ur. w 1972r. w Chełmie. Absolwentka teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na co dzień pracuje w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Siedliszczu. Jej pierwszymi krokami w malarstwie - za namową R. Boguszewskiej był udział w wystawie „Chełm i chełmianie w obrazach” w 2008r. Od tego czasu wzięła udział w wystawach: „Siedliszcze twórczo” (2010), „Malowanie z pasją” (2011), „Prowincja”(2013), „Prowincja 2” (2015), „Prowincja w Afryce” (2015), „Prowincja w stronę natury” (2016), „Prowincja poza realnością” (2017). Techniki w których tworzy to olej, akryl, pastel, a ostatnio węgiel.

Artur Szczypik- ur. w 1975 r. w Siedliszczu. Z zawodu mechanik samochodowy. Malarstwem interesuje się od szkoły podstawowej, jest samoukiem. Lubi fotografować pejzaże, one też są głownym tematem kompozycji, które później służą jako punkt wyjścia przy malowaniu obrazów. Brał udział w wystawie „Siedliszcze twórczo” w galerii Pasja w Chełmie w 2010 roku oraz w wystawach „Prowincji” w 2013, 2015, 2016. Od kilku lat jest uczestnikiem plenerów malarsko-rzeźbiarskich w Siedliszczu i Rejowcu Fabrycznym.

Krystian Tybur - urodzony w 1990 roku w Krasnymstawie. Samouk tworzący głównie krajobrazy za  pomocą farb olejnych inspiracje czerpiąc z natury. Uczestnik wystawy Sancta Mater Ecclesia – Najpiękniejsze Kościoły Ponidzia w Muzeum Regionalnym w Pińczowie w 2018 roku oraz wystaw Stowarzyszenia twórczego Prowincja: 2019 - Prowincja sakralnie, Galeria Nova, CHBP im. M.P. Orsetti, Chełm, Prowincja sakralnie, Galeria Omega, Toruń, 2020 - Prowincja w sieci, wystawa internetowa, 2021 - Prowincja sakralnie, Centrum Kultury Chrześcijańskiej, Wisznice, Prowincja w Oranżerii, Galeria Oranżeria, Radźyń Podlaski, 2022 - Prowincja florystycznie, Centrum Kultury Chrześcijańskiej, Wisznice, Prowincja
w Nałęczowie, Galeria M.E. Andriollego, Nałęczów

Piotr Tymochowicz - ur. w 1968 roku w Chełmie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w  Lublinie (1991 - 1996). Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Adama Styki pod kierunkiem adi. II st. Mikołaja Smoczyńskiego. Współtwórca grupy artystycznej Avruc eht. Założyciel Stowarzyszenia Twórczego Prowincja gdzie pełni funkcję v-ce prezesa. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki cyfrowej. W dorobku ponad 150 wystaw indywidualnych i zbiorowych (m.in. Warszawa, Łódź, Kraków, Zamość, Lublin, Chełm, Gdynia, Rzym). Prace w zbiorach i kolekcjach: m.in. Galeria 72 w  Chełmie, Muzeum Okręgowe w Zamościu, Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi, Kolekcja grafiki współczesnej Okręgu Lubelskiego ZPAP, Galeria ADI ART w Łodzi, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Joanna Zybert - ur. w 1982 r. Absolwentka Geografii Turyzmu i Hotelarstwa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Projektowania Wnętrz w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi; pasjonatka sztuki i kultury Afryki; współzałożycielka Centrum Sztuki Afryki Zachodniej CHI-WARA w Łodzi; współtwórca Art Festival „Energia Afryki”. Twórczość w zakresie haftu krzyżykowego i fotografii. Wystawy: 2012 Afryka - fikcja i rzeczywistość, Galeria 526, Łódź 2013 Africanum, Muzeum Regionalne, Brzeziny / Prowincja, Galeria Pasja, Chełm / Art Festival Energia Afryki 3, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź 2015 Prowincja 2, Centrum Kultury, Łęczna / Prowincja 2, Galeria Ordy, Kock / Prowincja w Afryce, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź / Czarne madonny, Galeria Art Brut, Lublin / Prowincja w Afryce, Galeria Pasja, Chełm. 2016 Czarne madonny, Galeria ODK, Łęczna / Czarne madonny, Galeria Ż, Łódź 2017 Africanum, Galeria Oranżeria, Radzyń Poslaski. 

Andrzej Zając - ur. w 1955r. Artysta-samouk, pasjonat Afryki, jej sztuki i kultury; współzałożyciel Centrum Sztuki Afryki Zachodniej CHI-WARA w Łodzi; uczestnik wystaw poplenerowych oraz organizator wystaw malarsko rzeźbiarskich w Galerii CHI-WARA w Łodzi; laureat konkursu Domu Kultury „Lutnia” w 2009 r. (I miejsce); pomysłodawca i współtwórca Art Festival „Energia Afryki”. W dorobku ponad 30 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Twórczość w zakresie rzeźby, malarstwa i fotografii. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Szwecja, Włochy, Niemcy). Wystawy w 2018; Prowincja poza realnością, Galeria Ordy, Kock; Prowincja poza realnością, Galeria CK, Łęczna; Spojrzenie Afryki, Galeria ODK Łęczna / solo; Polskie
klimaty, Galeria Na Piętrze Łódź; Biennale Quadroart Galeria, Willa Łódź; VII Biennale sztuk plastycznych, Galeria CK Łęczna; Odbicie w lustrze, Galeria Na Piętrze Łódź; Prowincja w Warszawie, Centrum Promocji Kultury Praga-południe, Warszawa; Zimowy salon sprzedaży, BWA Skierniewice.

Jagoda Żyszkowska - ur. 1992 roku. Absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Studia magisterskie ukończyła na kierunku Grafiki projektowej.  Dyplom w Zakładzie Wiedzy Wizualnej prof. szt. film. Ireny Nawrot-Trzcińskiej. Artystka należy do Grupy Lubelskich Fotografów oraz jest członkiem Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja”. Stypendystka Ministra Kultury w 2015 r. Głównie zajmuje się fotografią, rzeźbą i grafiką.  W swoich poszukiwaniach artystycznych łączy różne techniki i materiały. Punktem wyjścia  tworzonych fotografii  jest zawsze detal/ fragment wokół, którego buduje historię. Niedopowiedzenie, fragmentaryczność i surrealizm przedstawienia są głównymi motywami jej prac. Swoje prace prezentowała między innymi na wystawach: w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, w Galerii Białej w Lublinie, Galerii 526 w Łodzi czy w Galerii Propaganda w Warszawie. Obecnie pracuje w Związku Polskich Artystów Plastyków.


Foto: NOK

Wyszukiwarka