tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówMARIUSZ DRZEWIŃSKI; urodzony w 1959r. w Lublinie. 1979-1983 studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, w pracowni prof. Mieczysława Hermana.

Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. W 2004 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego sztuk plastycznych w zakresie malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W latach 2009 - 2016 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie. Kurator Ogólnopolskiego Triennale Akwareli, członek komisji jury i rad programowych. Laureat II nagrody ex quo w Konkursie Malarstwa i Rzeźby – Autograf 2001 oraz Nagrody Dziennikarzy. W 2008 Nagroda Dyrektora Muzeum na Zamku, Lublin - Autograf 2008.

 

"Malarstwo jest próbą nazwania i zobrazowania czegoś, co wyczuwam intuicyjnie, a co z czasem mi się objawia. To próba zharmonizowania tego, co zewnętrzne, z tym, co wewnętrzne, tego, co materialne, z tym, co duchowe. Czerpiąc z natury powołuję do życia coś nowego, nieznanego, czego nie da się opisać i zwerbalizować. Twórczość jest podświadomym odzwierciedleniem moich doznań estetycznych, psychicznych, formalnych, emocjonalnych i Bóg wie, jakich jeszcze. Świat moich obrazów istnieje równolegle do świata, który nas otacza. Logika geometrycznych układów jest próbą uporządkowania własnego życia i refleksją w kontekście upływającego czasu. Sztuka powoduje, że życie staje się bogatsze, zmusza nas do ciągłych poszukiwań i rozważań nad sensem i celem życia, uczy pokory, tolerancji daje wolność i niezależność oraz możliwość komunikowania się z drugim człowiekiem. To wszystko staram się zapisać na dwuwymiarowej płaszczyźnie prostokąta, który w ten sposób staje się nowym powołanym przeze mnie bytem i świadkiem tego, co w danym momencie było dla mnie najważniejsze."

Mariusz Drzewiński

 

foto: NOK

Wyszukiwarka