tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK Nałęczów"PRZESTRZENIE WSPÓLNE - kontynuacja" - malarstwo i unikatowy papier czerpany.
Wspólna droga artystyczna Magdaleny Szyszkowskiej i Elżbiety Zrobek rozpoczęła się ponad dziesięć lat temu w trakcie studiów podyplomowych, na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Od tego czasu artystki prezentowały swą sztukę na kilkunastu wystawach m. In. w Łodzi, Krakowie, Lublinie, Kazimierzu Dolnym, Mikołowie, Dąbrowie Górniczej, Żorach.

Wystawa pt. PRZESTRZENIE WSPÓLNE jest kolejną prezentacją malarstwa i obiektów z papieru ręcznie czerpanego. M. Szyszkowska i E. Zrobek w swej sztuce czerpią z przestrzeni pamięci oraz
z otaczającej rzeczywistości. Ślady ludzkiego istnienia zarejestrowane na zdjęciach i zachowane
w zakamarkach pamięci stały się dla obu pań koniecznością do rozstrzygnięcia ich w procesie malarskim. Wspólny temat traktują w sposób odmienny, kreując indywidualną wizję artystyczną.
Magdalena Szyszkowska w cyklu obrazów pt. Inni odwołuje się do starych fotografii ludzi, których już nie ma wśród nas. W malarski sposób przywołuje pamięć minionego czasu oraz refleksję nad bezimiennymi, którzy współtworzyli historię. Dla Elżbiety Zrobek inspiracją są ukryte, a niezatarte w zakamarkach pamięci spostrzeżenia wewnętrzne. Skupia się na pamięci, która ma zdolność przypominania i pod wpływem nagłego impulsu potrafi przywrócić minione przeżycia.
Tworząc obiekty z papieru, artystki posługują się tą samą, starą technologią ręcznego preparowania roślin. Wykorzystując medium roślinne, realizują płaskie i półprzestrzenie kompozycje artystyczne. Poszukując nowej formy w swej sztuce przekraczają dosłowność
i fizyczność rośliny. Pozostawienie śladów siebie w tak nietrwałym materiale przypomina
o przemijalności i kruchości życia. Tworzą własną wizję świata widzialnego i tego, który należy już do przeszłości. Choć artystki nurtują te same zagadnienia pamięci, to efektem wizualnym są dwie, różne wizje podejmowanego tematu. Działając na gruncie bliskich sobie przeżyć i odczuć, zapraszają do kontemplacji nowej, malarskiej rzeczywistości.


ELŻBIETA ZROBEK
Urodzona w 1959 roku w Czeladzi. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Katowicach. Studiowała na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Artystycznym w Cieszynie. Dyplom w zakresie malarstwa sztalugowego uzyskała w pracowni prof. Jagody Adamus
i dr. Adama Molendy. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie malarstwa w pracowni
prof.. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej oraz unikatowego papieru czerpanego pod kierunkiem
dr hab. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
im. J. Matejki w Krakowie. W 2017 roku uzyskała stopień doktora sztuki na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod opieką artystyczną prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków okręg katowicki. Zrealizowała 30 indywidualnych wystaw malarstwa oraz obiektów z unikatowego papieru czerpanego z materii organicznej. Uczestniczyła w około 100 prezentacjach zbiorowych w kraju i za granicą m. in. USA, Rosji, Francji, Niemczech, Anglii. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i tworzy autorski, unikatowy papier ręcznie czerpany.


MAGDALENA SZYSZKOWSKA urodzona 25.05.1972  roku w Lublinie. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie. Dyplom z rysunku pod kierunkiem prof. Stanisława Góreckiego uzyskała w 1997 roku na Wydziale Artystycznym UMCS. W 2011 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej- Rzepeckiej, aneks do dyplomu- artystyczny papier unikatowy. Pracowała jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej oraz nauczyciel zawodu na kierunku reklama wizualna w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie.  Od 2007 do 2014 roku pracowała jako asystent w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie oraz w Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, prowadząc zajęcia z rysunku i malarstwa. Obecnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Społeczno Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. W swojej pracy artystycznej zajmuje się  malarstwem, fotografią oraz eksperymentalnymi technikami związanymi z unikatowym papierem ręcznie czerpanym, pozyskiwanym z materiału roślinnego. Jest członkiem ZPAP- Oddział Mazowiecki. Czynnie  uczestniczy w życiu artystycznym oraz bierze udział w plenerach i wystawach zarówno w kraju jak i  za granicą  . W 2019 r. uzyskała tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

foto: NOK

Wyszukiwarka