tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK Nałęczów

Projekt "Teatr Pamięci" to cykl bezpłatnych, multidyscyplinarnych warsztatów o różnych formach wyrazu, których tematem jest historia mieszkańców wsi i dworu w Bronicach z czasów I wojny światowej i międzywojnia.

Uczestnicy to dzieci i młodzież, które przeprowadzą wywiady z mieszkańcami-seniorami. Zarejestrowane relacje i wypożyczone materiały archiwalne posłużą zaproszonym edukatorom, artystom i międzypokoleniowej grupie uczestników do wspólnego stworzenia instalacji, a także spektakli i wydarzeń, posługujących się zarówno tradycyjnymi teatralnymi środkami wyrazu, jak i innowacyjnymi wizualno-dźwiękowymi technikami. Spotkanie przedstawicieli różnych pokoleń wzmocni więzi, tożsamość lokalną oraz ocali wspomnienia. Organizacja zajęć artystyczno-historycznych związanych z dziedzictwem i prezentacja ich efektów wśród publiczności regionu zwiększy jej uczestnictwo w kulturze. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

 

Projekt "Teatr Pamięci" realizowany przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego we Dworze w Bronicach

Agnieszka Koecher-Hensel

 

 Dokumenty do pobrania:

WARSZTATY TEATRALNE - ogłoszenie
warsztaty emocje - zaproszenie
warsztaty - zaproszenie

Wyszukiwarka