tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Działasz z młodzieżą, a może dopiero chcesz zacząć? Jesteś rodzicem, nauczycielem lub nauczycielką, pracujesz w NGO, muzeum, bibliotece, prowadzisz klub sportowy albo drużynę pożarniczą? 

Zapraszamy 29 września 2021 r. do udziału w Forum Lokalnym Programu Równać Szanse “Czas na zmiany!” Chcemy stworzyć przestrzeń inspiracji, wsparcia i wymiany doświadczeń dla wszystkich pracujących z młodzieżą. Forum będzie okazją do dyskusji przede wszystkim o możliwościach ale także barierach jakie napotykają młodzi ludzie w Gminie Nałęczów. Spotkamy się, by lepiej poznać młodzież i lokalne środowisko, a w przyszłości  - współpracować i inicjować kolejne wydarzenia. 

W trakcie Forum damy uczestnikom_czkom konkretne narzędzia i umiejętności pozwalające na inicjowanie i realizację działań. Zaplanowaliśmy warsztaty z pozyskiwania środków, metod pracy z młodzieżą czy kompetencji międzykulturowych. Do prowadzenia poszczególnych modułów zaprosiliśmy trenerki_ów i specjalistki_ów z wieloletnim doświadczeniem. 

Udział w Forum jest darmowy. Istnieje możliwość udziału w wybranych modułach. Zapisy telefoniczne w sekretariacie NOK-u (tel. 81 501 40 69) lub za pomocą formularza https://forms.gle/DFhS4zkxG2y7DGux9  Organizator zapewnia obiad dla wszystkich uczestników oraz słodki poczęstunek w trakcie przerw. 

Program: 

29 września 2021 r. (środa) 

9:00-9:15 | Otwarcie i przedstawienie celów Forum (15 min) 

9:15-9:30 | Przedstawienie założeń Programu Równać Szanse (15 min) 

9:30-10:15 | Jaka jest młodzież w Nałęczowie? (praca w zespołach, tworzenie charakterystyki młodzieży)  (1 h ) 

10:15-10:45 | Przerwa kawowa (30 min) 

10:45-11:15 | Czy mieliśmy rację? (projekcja wywiadów z młodzieżą) (30 min) 

11:15-12:00 | Co Gmina Nałęczów proponuje młodzieży? (analiza dostępnych zasobów) ( 45 mn ) 

12:00-12:45 | Czas na zmiany! (Burza mózgów. Zbieranie pomysłów na zmianę sytuacji młodzieży w Nałęczowie) (45 min) 

12:45-13:00 | Powołanie zespołu przy Gminie Nałęczów inicjującego i koordynującego działania na  rzecz młodzieży (15 min) 

13:00-14:15 | Obiad dla uczestników Forum w “Ewelinie” (ul. Lipowa 16) (1h 15 min) 

14:15-15:15 | Metody i formy pracy z młodzieżą (warsztaty oparte na modelu partycypacji Rogera Harta)  ( 1 h) 

15:15-16:45 | W jaki sposób pozyskiwać fundusze na działania na rzecz młodzieży? Jak pisać wnioski? (warsztaty)  (1,5 h) 

16:45-17:00 | Przerwa kawowa (15 min) 

17:00-18:00 | Kompetencje międzykulturowe (warsztaty) (1 h) 

 

Projekt “Czas na zmiany” prowadzony jest w ramach Programu Równać Szanse - Fora Lokalne Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

 

Prowadzący i prowadzące: 

Aleksandra Iwańska-Figura - wiceprezeska Zarządu Fundacji TEAM Teatrikon, psycholożka, trenerka. Doświadczona w koordynowaniu i wspieraniu realizacji projektów młodzieżowych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inicjatyw społeczno-kulturalnych i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Obecnie pracuje jako animatorka w Ośrodku Wsparcia Ekonomi Społecznej Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. Współpracowała z Urzędem Miasta. Interesuje się rozwojem kreatywności i nowymi systemami nauczania.

Katarzyna Jóźwik - prezeska fundacji SADownia działającej na rzecz środowiska lokalnego, instruktorka warsztatów teatralnych dla młodzieży w Nałęczowskim Ośrodku Kultury. Nagrodzona przez Młodzieżową Radę Miasta za pracę na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych. Ma doświadczenie w realizowaniu dużych przedsięwzięć (np. Ogólnopolski Festiwal Teatralny Zwierciadła).

Michalina Broda - historyczka sztuki, animatorka kultury, instruktorka zajęć plastycznych w Nałęczowskim Ośrodku Kultury, koordynatorka projektu “Nieoczywisty Przewodnik po Nałęczowie” w ramach "Równać Szanse", realizuje projekty edukacyjno-artystycznych dla młodzieży („Gdzie jest sztuka?”, „Mali Mistrzowie”). 

Dariusz Figura - trener, animator społeczno-kulturalny, aktywista środowisk pozarządowych. Ukończył studia filologiczne ze specjalnością pedagogiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych. Absolwent m.in. Inkubatora Animacji Kultury, Pozaformalnej Akademii Jakości Projektów oraz NGO Master. Od 15 lat działa aktywnie z młodzieżą animując działania, dzięki którym młodzi samodzielnie rozwiązują problemy swojego otoczenia. Od 10 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - "Teatrikon". Od 2017 r Wiceprezes Zarządu Fundacji Zamek Bełżyce. Doświadczony w realizacji szkoleń i wymian młodzieżowych w języku polskim i angielskim. Członek Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży przy Urzędzie Miasta Lublin. Uczestnik XVII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jolanta Prochowicz - wykładowczyni, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej. Od 12 lat związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w obszarze pracy z migrantami i migrantkami; szkoleniowczyni z zakresu kompetencji międzykulturowych zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego (w tym prowadzenie szkoleń dla korporacji dotyczących pracy w środowisku międzykulturowym).

 

Wyszukiwarka