tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK Nałęczów

Szanowni Państwo! Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Organizatorem konkursu jest p. Beata Mazurek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy rękodzielników i twórców ludowych, artystów plastyków, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną z terenu Gminy Nałęczów.

Bardzo prosimy o dostarczanie wykonanych prac konkursowych wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury do dnia 4 marca 2021 r. Wyboru prac do etapu wojewódzkiego dokona powołane Jury.

Zaproszenie do udziału w konkursie Palmy Wielkanocnej 2021

Regulamin i karta konkurs na palmę i pisankę 2021

Wyszukiwarka