tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK Nałęczów

"DZIECI W SIECI" Nałęczowski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu dziennikarstwa online i bezpieczeństwa w sieci w wymiarze 30 h (15 spotkań po 2 godz. lekcyjne). Podczas szkolenia zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

W zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej zajęcia odbędą się stacjonarnie, hybrydowo lub online. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do dnia. 08.02.2021 wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami do biura Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w godz. 7.30 - 15.30.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji pod nr 81 50 14 069 oraz w biurze NOK.

linki:
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim"
Formularz zgłoszeniowy


Projekt "Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim" realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa: III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie: 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Wyszukiwarka