tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Najbliższe Targi dopiero w 2021 r.

Wszelkie informacje pod nr. tel. 81 50 14 069


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU PODCZAS NAŁĘCZOWSKICH TARGÓW KOLEKCJONERSKICH
1. Targi "staroci" odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
2. Podczas Targów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy. W innym przypadku zostaną usunięci z placu.
3. Sprzedaż mogą prowadzić jedynie osoby, które uiszczą opłatę targową zbieraną przez inkasenta Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz podpiszą umowę dzierżawy z NOK i uiszczą opłatę w wysokości 5,00 zł/m²
4. Prowadzenie handlu w innych dniach jest niedopuszczalne i skutkować będzie wyciągnięciem sankcji prawnych.
5. Kontakt z zarządcą terenu pod nr telefonu 81/5014069.

Zarządca Terenu
Dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury