tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

NOK NałęczówBurmistrz Nałęczowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Nałęczowskiego Ośrodka Kultury w Nałęczowie.
ZARZĄDZENIE
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA