tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze wznowieniem zajęć w Nałęczowskim Ośrodku Kultury, prosimy o zapoznanie się z "PROCEDURĄ FUNKCJONOWANIA NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY" oraz "PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W KINIE CISY przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury" (w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa).

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA NAŁĘCZOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY (w związku z epidemią koronawirusa)

Zał. nr 1 OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Zał. nr 2 OŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA ZAJĘĆ

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W KINIE CISY przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury (w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa)