tel NOK 815 014 069 lub 785182734
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

 

Nałęczowski Ośrodek Kultury

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2020, PROWADZONYCH PRZEZ NAŁĘCZOWSKI OŚRODEK KULTURY

 

Zapraszamy dzieci do zabawy z improwizacją teatralną, czyli na warsztaty pod tytułem ZRÓBMY SOBIE BAJKĘ!!
W ferie Katarzyna Jóźwik poprowadzi warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy będą wspólnie tworzyć krótkie formy sceniczne .
Założeniem warsztatów jest zabawa uczestników motywami baśniowymi, kostiumami, fabułą, grą na scenie. Będziemy konstruować krótką formę sceniczną w formie bajki. Wyciągniemy kostiumy z magazynów oraz stworzymy dekorację do naszej nowej rzeczywistości bajkowej, którą stworzymy wspólnie w trakcie warsztatów.
Podział na mniejsze grupy, zajmujące się wykonaniem poszczególnych elementów mini-przedstawienia, ma na celu twórczą zabawę, połączoną z kształtowaniem umiejętności pracy w grupie oraz uświadomienie zasad funkcjonowania zajęć teatralnych.
Zachęcamy dzieci do rozbudzenia wyobraźni i aktywnego uczestnictwa w warsztatach.
Nieskrępowanie wyobraźni pozwala na twórcze wykorzystanie potencjału każdego z uczestników, niepohamowaną radość z tworzenia, współpracę w grupie. Każdy jest tu ważny i potrzebny.

Katarzyna Jóźwik
Prezes Fundacji SADownia w Starym Gaju, przewodniczaca Rady Fundacji TEAM Teatrikon, wieloletnia nauczycielka w II LO w Lublinie. Współtworzyła i organizowała Festiwal Teatralny Zwierciadła Zamoy w II LO.Prowadzi grupę teatralną Nic Konkretnego goszczoną obecnie w przestrzeni Teatru H.CH.Andersena w Lublinie.Jest członkiem Rady Programowej Teatru Andersena. Nagrodzona przez Młodzieżową Radę Miasta za pracę na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych. Ma doświadczenie w realizowaniu dużych przedsięwzięć jako prezes fundacji. Założyła w Starym Gaju Dom Spotkań Twórczych, gdzie jest siedziba SADowni - Siedlisko Aktywnych Działań. Od 5 lat moderuje i organizuje tu wiele przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,integrując lokalną społeczność. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

https://www.facebook.com/Zwierciadla.Lublin/
https://www.facebook.com/SADownia/
https://www.facebook.com/teatrnickonkretnego/
http://zamoy.lublin.pl/zwierciadla/

 

Wyszukiwarka