tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

×

Uwaga

The was a problem converting the source image.

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stale/kolo_gospodyn

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galeria_andriolli/2009_11_14wystawa_andriolli_nok

×

Ostrzeżenie

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /db01_noknaleczow_2017/images/galeria_andriolli/2009_11_14wystawa_andriolli_nok.

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W RAMACH FERII ZIMOWYCH 2020, PROWADZONYCH PRZEZ NAŁĘCZOWSKI OŚRODEK KULTURY

 

Zapraszamy dzieci do zabawy z improwizacją teatralną, czyli na warsztaty pod tytułem ZRÓBMY SOBIE BAJKĘ!!
W ferie Katarzyna Jóźwik poprowadzi warsztaty teatralne, podczas których uczestnicy będą wspólnie tworzyć krótkie formy sceniczne .
Założeniem warsztatów jest zabawa uczestników motywami baśniowymi, kostiumami, fabułą, grą na scenie. Będziemy konstruować krótką formę sceniczną w formie bajki. Wyciągniemy kostiumy z magazynów oraz stworzymy dekorację do naszej nowej rzeczywistości bajkowej, którą stworzymy wspólnie w trakcie warsztatów.
Podział na mniejsze grupy, zajmujące się wykonaniem poszczególnych elementów mini-przedstawienia, ma na celu twórczą zabawę, połączoną z kształtowaniem umiejętności pracy w grupie oraz uświadomienie zasad funkcjonowania zajęć teatralnych.
Zachęcamy dzieci do rozbudzenia wyobraźni i aktywnego uczestnictwa w warsztatach.
Nieskrępowanie wyobraźni pozwala na twórcze wykorzystanie potencjału każdego z uczestników, niepohamowaną radość z tworzenia, współpracę w grupie. Każdy jest tu ważny i potrzebny.

Katarzyna Jóźwik
Prezes Fundacji SADownia w Starym Gaju, przewodniczaca Rady Fundacji TEAM Teatrikon, wieloletnia nauczycielka w II LO w Lublinie. Współtworzyła i organizowała Festiwal Teatralny Zwierciadła Zamoy w II LO.Prowadzi grupę teatralną Nic Konkretnego goszczoną obecnie w przestrzeni Teatru H.CH.Andersena w Lublinie.Jest członkiem Rady Programowej Teatru Andersena. Nagrodzona przez Młodzieżową Radę Miasta za pracę na rzecz młodzieży i społeczności lokalnych. Ma doświadczenie w realizowaniu dużych przedsięwzięć jako prezes fundacji. Założyła w Starym Gaju Dom Spotkań Twórczych, gdzie jest siedziba SADowni - Siedlisko Aktywnych Działań. Od 5 lat moderuje i organizuje tu wiele przedsięwzięć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,integrując lokalną społeczność. Prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.

https://www.facebook.com/Zwierciadla.Lublin/
https://www.facebook.com/SADownia/
https://www.facebook.com/teatrnickonkretnego/
http://zamoy.lublin.pl/zwierciadla/

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BOCHOTNICA
Inicjatorkami i założycielkami KGW w Bochotnicy były nieżyjące już od dawna nauczycielki: Barbara Piórowa i Maria Serwatowska. Pierwsze zebranie założycielskie dwunastu kobiet odbyło się wiosną 1923r. Pierwszą przewodniczącą Koła była Rozalia Pochodyła. Kobiety prowadziły wówczas ożywioną działalność kulturalną, oświatową, społeczną i gospodarczą. W czasie wojny niosły pomoc ludności wysiedlonej i polskim żołnierzom. Po wojnie wznowiły swoją pracę. Zmieniły się warunki i zadania, pozostał ten sam zapał, entuzjazm i chęć zmiany na lepsze w domu, we wsi, w swojej małej ojczyźnie. A więc kursy, pokazy, szkolenia, wycieczki. Spotkania okolicznościowe z różnych okazji - śmiech, humor rodzinny nastrój, miła atmosfera, wspólne śpiewanie pieśni dodawały sił do dalszej pracy. Osobny rozdział w pracy Koła stanowi działalność Zespołu Śpiewaczego. Wielkie słowa uznania zyskały nieżyjące już kierowniczki zespołu - Helena Łukaszczuk i Helena Babinicz. Obecnie zespół prowadzi Lucyna Chudy. Zespół Śpiewaczy występuje na uroczystościach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, umila pobyt kuracjuszom w nałęczowskich sanatoriach. Dawał koncerty we  Francji w Longueau, na Węgrzech w Nyiracsad'e. Od wielu lat akompaniuje zespołowi Ryszard Szot. Obecnie doszli dwaj panowie: Józef Chudy na bębenku i Leszek Mirosław na klarnecie. Zespół posiada w swoim repertuarze pieśni ludowe, piosenki i wiersze okolicznościowe, skecze, inscenizacje. Słowa uznania należą się Zofii Żywickiej. Wspaniały zmysł obserwacyjny pozwala jej dostrzegać wiele ludzkich przywar i grzeszków, by potem ciepło, z uśmiechem wykpiwa je w swoich wierszach i piosenkach. Ksiądz proboszcz Marek Czerko udostępnił kobietom nieodpłatnie trzy pomieszczenia w organistówce. Własnymi siłami przeprowadzono remont. W jednym z pomieszczeń urządzono izbę pamięci. Opustoszały stare szafy, szopy, strychy i stodoły w Bochotnicy. Zebrane eksponaty można oglądać w  świetlicy. Koło  jest najstarsze w gminie i jako jedyne  posiada swój sztandar. A prezesuje członkiniom od 21 lat Maria Kamola. Swoim taktem, życzliwością,niezwykłym poczuciem humoru i umiejętnością kierowania pracą dużej grupy kobiet sprawia, że praca w kole przebiega sprawnie, bez zatargów czy kłótni. Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia Koła znajdują się w kronice, którą można oglądać w izbie pamięci.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH BRONICE
Inicjatorką i założycielką KGW w Bronicach była nieżyjąca już od dawna kierowniczka tutejszej szkoły Maria Cichowska. Pierwsze założycielskie zebranie kobiet odbyło się wiosną 1932r. Życie kulturalne wsi w okresie międzywojennym skupiało się wokół szkoły. Kobiety prowadziły ożywioną działalność kulturalno - oświatową, gospodarczą i społeczną. Uczyły się śpiewać, haftować, brały udział w kursach, uroczystościach, przygotowywały sztuki teatralne. Wojna i okupacja przerwały działalność Koła. Po wojnie wznowiły działalność. Trzeba było budować życie od nowa. Wznowił działalność teatr dramatyczny pod kierownictwem Stefana  Duraka. Za pieniądze uzyskane z przedstawień dobudowały jedną klasę, ogrodziły szkołę, zakupiły sprzęt sportowy. Organizowały i nadal organizują kursy, pokazy, szkolenia, odczyty, filmy związane z pracą kobiet na wsi, w domu, w polu, w zagrodzie itd. Czynnie włączają się do prac na rzecz swojej wsi, gminy itp. Dużą rolę odgrywają wycieczki. Kobiety poznawały piękno kraju ojczystego, zabytki miejsca sakralne, oglądały sztuki teatralne. Bardzo ważne miejsce w pracy Koła stanowi Zespół Śpiewaczy „Broniczanki” (dawniej był jeszcze taneczny). Repertuar to pieśni ludowe związane z naszym regionem, piosenki ,wiersze i skecze okolicznościowe, inscenizacje itd. Zespół uświetnia swoimi występami uroczystości gminne, powiatowe, wojewódzkie, bierze udział w dożynkach. Dawał koncerty we Francji w Longueau, na Węgrzech w Nyiracsad'e. Początkowo akompaniował Sylwester Chudy, potem Ryszard Szot ,a obecnie „Kapela  Nałęczowska” w składzie: Ryszard Szot- akordeon, Józef Chudy- bębenek, Leszek Mirosław- klarnet. W 1995 r. powstał w Bronicach Zespół Obrzędowy. W jego skład wchodzą członkinie KGW, członkowie OSP, dzieci i młodzież. Zespół przygotowuje obrzędy i zwyczaje ludowe tkwiące korzeniami we własnej wsi i najbliższej okolicy: „Wigilia w Bronicach”, fragment wesela „Błogosławieństwo”, „Chrzciny w Bronicach”. Przedstawienia te były pokazane na scenie NOK, w czasie imprezy „Obrzędy i Zwyczaje Ludowe”. Zespół reprezentował woj. lubelskie na scenie w Tarnogrodzie, w Stoczku Łukowskim, w Końskowoli. Zespoły otrzymują liczne dyplomy, odznaczenia, nagrody rzeczowe i pieniężne. Obydwoma zespołami opiekuje się Lucyna Chudy. Członkiniom prezesuje od 20 lat Rozalia Kruk. Swoim wielkim zaangażowaniem,  taktem, życzliwością niezmordowanie tworzy dalszą historię Koła i wspaniale wpisuje się na kartach kroniki.
Prezeski KGW Bronice od 1932 r.: Cichowska Maria, Katarzyna Lenarciak, Kazimiera Durak, Ludwika Głos, Zofia Zarzycka, Barbara Głos, Zofia Pardyka, Maria Serafin, Rozalia Kruk - obecna prezeska Koła.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PIOTROWICE MAŁE
„Ziemianki” (1926 r.) to pierwsza organizacja społeczna zrzeszające kobiety wiejskie z naszej wsi. Dwa lata później w 1928 r. powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Założycielkami były panie: Apolonia Pałka i Katarzyna Głos. Kobiety organizowały szkolenia, wycieczki, różnego rodzaju kursy, dożynki, zabawy taneczne. Działał też teatr wiejski. Wybuch II wojny światowej nie przerwał pracy Koła. Kobiety organizowały zbiórki żywności, udzielały pomocy wysiedleńcom , partyzantom, ludziom samotnym, skrzywdzonym przez wojnę. Po wojnie, kobiety z zapałem przystąpiły do pracy. Nowa rzeczywistość ,nowe działania, nowe inicjatywy i wielki zapał członkiń sprawiały, że życie we własnych domach, we wsi, w gminie stawało się lżejsze. Świadomość, że same możemy zmieniać  nasze warunki dodawała  sił do pracy. Spotkania z agronomami rolnymi, lekarzami medycyny, lekarzami weterynarii  itp. wzbogacały naszą wiedzę. Kobiety łaknęły wszelkich nowości. Organizowano więc znowu kursy, szkolenia, pokazy: np. kurs robótek ręcznych, racjonalnego żywienia, garmażeryjny, uprawy warzyw mało znanych, uprawy grzyba boczniaka, dekoracji stołu itp. Zdobyta wiedza pozwalała brać udział w konkursach i zbierać nagrody. Zakupiono 60 kuchenek gazowych i zainstalowano je w domach członkiń KGW. Powróciłyśmy do organizowania wycieczek krajoznawczych i pielgrzymek do miejsc świętych nie tylko dla członkiń, ale dla wszystkich chętnych mieszkańców naszej wsi. W 1997 r. Burmistrz Nałęczowa przekazał na rzecz KGW jedno pomieszczenie w podziemiach szkoły. Zorganizowałyśmy tam „Izbę Pamięci”. Wiele eksponatów służących dawniej w życiu codziennym mogą oglądać wszyscy chętni mieszkańcy naszego regionu, a nauczycielom służą jako pomoce dydaktyczne na  lekcjach. Jest to też miejsce naszych spotkań i okolicznościowych imprez. Przy kawie, herbatce opowiadamy o naszych radościach i bolączkach. Dzięki staraniom KGW w 2000 r. została odnowiona  historyczna kapliczka, na której są wyryte  daty powstania różnych organizacji społecznych w naszej wsi. Organizujemy też lecia naszego Koła, by powspominać o tym, co już było, co jest i co będzie w przyszłości. Prezesuje członkiniom od wielu lat Genowefa Wójciak ciesząca się wielkim autorytetem we wsi. Niezwykle życzliwa, uśmiechnięta, potrafi kierować swoim zespołem. Dzieje Koła spisane są naszej w kronice.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SADURKI
Koło Gospodyń Wiejskich w Sadurkach powstało w 1955 r. Założycielką była Stefania Caboń z Bochotnicy. Pierwszą przewodniczącą została Maria Łojca. Po 15 latach jej miejsce zajęła Zofia Gryta. Kierowała Kołem do 1991 r. W tym roku  na czele kobiet stanęła Henryka Saba i trwała na tym stanowisku do 2009 r. Przedwczesna śmierć przerwała ożywioną działalność Koła. Kobiety w Sadurkach prowadziły różnorodną działalność od kulturalno-oświatowej po gospodarczą. Zdobywały wiadomości i umiejętności na kursach i szkoleniach (np. kurs szycia, gotowania, masarski, wychowu kurcząt itd.). W początkowym okresie działalności kobiety organizowały zabawy taneczne w remizie strażackiej i w szkole. Organizowały wycieczki turystyczno-krajoznawcze, poznawały piękno kraju ojczystego. Uczestniczyły w pielgrzymkach np. do Lichenia, Świętej Lipki itd. Koło posiada Zespół Śpiewaczy. Repertuar zespołu to pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne, okolicznościowe. Wiele tekstów stworzyła Henia Sabowa, fantastyczna solistka zespołu, wspaniały, silny głos przyciągał widzów, a teksty zawierające dużą dozę humoru pozwalały na nawiązywanie kontaktu z publicznością. Zespół występował na uroczystościach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Śpiewał w sanatoriach nałęczowskich, na dożynkach , w Kazimierzu. Działa też Teatr Obrzędowy. Dawne zwyczaje i obrzędy kobiety przedstawiały w Nałęczowskim Ośrodku Kultury, Opolu Lubelskim, Radzyniu Podlaskim. Widowiska „Wigilia”, „Zaręczyny”, „Swaty”, „Wicie rózgi” podziwiało wiele widzów. KGW jest organizatorem uroczystości lokalnych np. Dnia Seniora. Ostatnia wielka uroczystość -50 lecie Koła, zgromadziła władze gminne, powiatowe i wojewódzkie. Podziękowania otrzymała Henia Saba ,wspaniała organizatorka pracy kobiet, silna indywidualność ze wspaniałym poczuciem humoru .Ogromny zapał, skuteczność działania zjednywały jej przyjaciół.

 

{gallery}stale/kolo_gospodyn{/gallery}

Polityka plików Cookie

 

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego noknaleczow.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego noknaleczow.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego noknaleczow.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym noknaleczow.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego noknaleczow.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

TANIEC NOWOCZESNY
Instruktor:
Kinga Tomaszewska


Plan Zajęć:
wtorki i czwartki:
16:00 - 16:45
(gr. młodsza 4-6 lat)
16:50 - 17:35
(gr. średnia 7-8 lat)
17:45 - 18:30
(gr. starsza 9-10 lat)

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia z tańca nowoczesnego do zespołu ISKRA i ISKIERKA, który na co dzień trenuje w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ul. Lipowej.

Taniec nowoczesny to wybuchowa mieszanka różnych stylów tanecznych. Na pełnych energii zajęciach tancerze będą mieli okazję poznać elementy takich tańców jak: hip hop, disco dance, freestyle, elementy tańca klasycznego i towarzyskiego oraz poprawią swoją sprawność fizyczną dzięki układom zumby.

Zajęcia z tańca nowoczesnego dają możliwość wszechstronnego rozwoju. Kształtują poczucie rytmu, pozwalają lepiej poczuć możliwości swojego ciała, poprawiają koordynację.
Oferujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowania, stwarzając naszym młodym tancerzom możliwość ciągłego rozwoju tanecznego i rozwijania swojej pasji bez względu na wiek i doświadczenie taneczne. Celem naszych zajęć jest zainteresowanie uczestników różnorodnymi technikami i pokazanie ich odmian. W choreografiach tworzonych do najpopularniejszych utworów muzyki każdy znajdzie coś dla siebie.
W okresie wiosenno-letnim zespół bierze udział w różnego rodzaju turniejach tanecznych między innymi  w Łęcznej, Puławach, Jastkowie czy Nałęczowie.