tel NOK 815 014 069
nok@naleczow.pl
tel KINO 661 811 555
kinocisy@op.pl

Nałęczowski Ośrodek Kultury

KLUB FOTOGRAFICZNY
"GALERIA NA PIĘTRZE"
Instruktor: Marek Bartkowiak

spotykamy się:
środy i piątki w godzinach: 16.00 - 19.00
Nałęczowski Ośrodek Kultury, ul. Lipowa 6